Fagdag om by og kulturell identitet, Kultur og kommunikasjon 1

Beskriving: 

Ta utgangspunkt i byen din for arbeidet med identitet og kulturell identitet for å arbeide med læreplanmålene i KK1-faget. Skien hadde nettopp vært gjennom en debatt i media om grafitti-kunst på byens fasader, etter å ha fått kritikk for byens manglende skjønnhet. Dette ble gjenstand for debatt også i KK-faget og vi jobbet med kulturell identitet og skjønnhetsbegrep, samtidig som vi jobbet med tolkning av semiotiske tegn og semantikk knyttet til utsmykningen. I tillegg ble vi kjent med byen gjennom å lage kart med bilder og geolokasjoner i Google maps. Dette er et opplegg som selvsagt kan tilpasses den enkelte by/tettsted. 

 

Vår kulturelle identitet 

Teori: kulturell identitet, lærebok  og gjennomgang  

 

Forarbeid, gjøre seg kjent med hjemstedet. Vi tok utgangspunkt i følgende: 

Les om Skien på nettet, for eksempel her: https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Skien_kommune 

Skriv en presentasjon under fagnotater om byen hvor du har med litt informasjon om: 

 

  • Bydeler, indre og ytre 

  • Historie, nyere og gammel 

  • Byvåpen  

  • Kjente personer fra byen i nyere og eldre tid 

  • Kjente byggverk (Bøleskipet, brynestein Eidsborg)/steder/historiske hendelser 

  • Kjennetegn ved byen, beskrivelse  

 

 

 

Kritiske røster - "Dette er estetisk szisofreni", Telemark Arbeiderblad, av Tommy Sørbø, kopi

 

 

Uteoppgave i grupper 

 

By og identitet, vår kulturelle forankring. Intensjonen og gjennomføring  av forskjønning av Skien by, særlig kunstprosjektet "Gatekunst".  

Øvelse: 

Finn gatekunst på Spriten, Arkaden, Aktiemølla, Kverndalen, Lietorvet/Holtskog, Langbryggene. Ta bilde av kunstverket, sørg for at fasaden synes. Skriv ned geolokasjon eller koordinatene. Disse skal brukes etterpå i Google Maps. 

 

 

 

 

Les om hjembyen

Lese diskursen om Skien som en skjønn/uskjønn by

Vurdere begrepet estetikk i forhold til kunst og identitet

Praktiske oppgaver: 

Bruke IT-verktøy til å legge inn geolokasjon i Google Maps 

Ta bilder av bykunst i Skien, laste opp bildene i OneNote. Meningsutveksling.  

Lag en kort beskrivelse av gatekunsten til hvert bilde, koble denne til historie/identitet

Bruke begrepene ikon, indeks og symbol på avbildningene av kunstprosjektet/taggingen

Reflektere omkring kunstprosjektet:

Hva tror du kunstneren ønsker å formidle med bildene? 

Hva forteller gatekunsten om Skiens historie og/eller identitet? 

Underveisrefleksjon knyttet til begreper i klasse, på vandretur og på fagnotater i OneNote.

Etter arbeide ble eleven bedt om å skrive en refleksjonstekst knyttet til det de har lært om semiotikk og tegn og kulturell idenitet og knytte det til gatekunstprosjektet i Skien og releatere dette til sin egen skolehverdag på Skien vgs. 

 

Oppfølging og evaluering

Semiotikk, tegn og betydning. Gjennomgang av begrepene ikon, indeks og symbol i semiotiske tegn. Vi gikk på vandretur på skolen og lette etter semiotiske tegn med mobilen.Klassediskusjon. 

 

Refleksjonsoppgave om kulturell identitet og tilhørighet.