Intervjue om skipets besetning

Beskriving: 

Regler for intervjuet

•Elevene blir valgt som 1 og 2ere, lærer velger. De som har fått tallet 1 sitter innerst mot veggen( skottet om dette hadde vært et skip) og 2erne på andre siden.•De elevene som har fått tallet 1 skal så intervjue eleven (nr2) som sitter tvers ovenfor seg i to minutter om spørsmålene som står på det utdelte arket (disse ligger i linken nedenfor).•Deretter skal alle elevene som er nr2 flytte seg en plass til høyre og bli intervjuet av den nye personen som nå sitter ovenfor dem i 2 min. Dette foregår til du er kommet rundt og befinner seg på samme plass som ved oppstart.•Tidsbruk ca 30 min. Det er viktig at den som intervjuer ikke sier hva de andre har sagt tidligere.•Når runden er ferdig skal de to første elevene sette opp stikkordene på en plakat(A3 ark), de stikkordene som har gått flest ganger igjen skal stå med størst skrift.  Tidsbruk 10 min•Elevene skal så presentere hva som ble sagt under intervjuene for klassen.  Tidsbruk 10-20min.

A4 ark og noe å skrive med.

A3 Ark til hver av elevparene