profesjonalitet i ulike yrker

Beskriving: 

bilder beskriver de ulike yrkene elevene kan velge fra VG1 HO. Bildene skrives ut og henges opp i klasserommet. Så kan elevene gå fra bilde til bilde og skrive under bildet hva de mener er en profesjonell yrkesutøver i de ulike yrkene. Det de skriver brukes som grunnlag for diskusjon i plenum. Bildene er sakset fra google

vanlig klasserom, utskrift av bildene, elevene skal skrive, så de trenger noe å skrive med, blanke ark på pulter under bildene