Oppgaver i ruteplanlegging

Beskriving: 

Oppgaven går ut på:

Les side 366 til 373 i Fritidsbåt- skipperen av Gunnar Ulseth.

Gjør oppgaven som ligger i filen under.

Gruppe arbeid.

Praktisk arbeid i kart

egenlesing på oppgitte sider i fritidsbåt- skipperen

Se oppgaven