Flissetting vegg

Beskriving: 

Flisseting av vegg

Lære å regne ut avstander og inndeling

Lære hvordan man monterer flis

  • velge egnede verktøy og maskiner knyttet til enkle arbeidsoppgaver innenfor bygg- og anleggsteknikk
  • velge, bruke og bearbeide materialer som benyttes i enkle konstruksjoner innenfor bygg- og anleggsteknikk
  • bruke verktøy og utstyr på en riktig måte i følge regelverk og normer

Ressursar

Dette er en fortsettelse av en øvelse på murerverksted, der man har satt opp en vegg i lecablokk

Elevene skal måle ut referanselinjer og målsette, regne ut plassering og antall flis.

Det gis stegvis forklaring på hvordan man planlegger, gjennomfører og sluttfører flissetting av vegg

Murerverksted

Murerstamp/bøtte, tannsparkel, murerskje, vater/laser, målebånd, tommestokk