Oppgaver i behandling og sikring av last

Beskriving: 

Elevene skal løse spørsmålene i vedlegget. Det er 49 spørsmål ifra kapittel 5 til 7 i boken skipstekniske tjenester ( sjømannskap 1).

Elevne besvarer spørsmålene under veiledning ifra lærer.

Elevene skal så repetere på spørsmålene og svarene ved å spille et spill.

Litt om regler og spillet:

to (tre) elever er på hvert lag og to lag kjemper imot hverandre

Vi bruker brettet til den forsvunne diamant.

Elevene spør hverandre utifra de 49 spørsmålene. De elevene som spør et spørsmål, sjekker løsningsforslaget for å se om dette er korrekt. 

Det laget som spør har ikke muligheter for å sjekke svaret på løsningsforslaget.

Når det ene laget svarer korrekt på et spørsmål vil de få legge ut en av spillebrikkene på de røde rundingene på spillebrettet.

Det laget som har flest spillebrikker på brettet når brettet er fult eller timen er slutt, vinner.

Elevene jobber med oppgavene og besvarer disse.

Lærer går rundt å veileder elevene også veiledning ifra "tavlen" på noen av spørsmålene.

Elevene spiller spillet.

Brettet eller en kopi av brettet til den forsvunne diamanten.

Spillebrikker ( noe til å dekke de røde rundingene på spillebrettet).

Arbeidsoppgaver i vedlegget.

datamaskin til å besvare oppgavene.

Utprintet arbeidsoppgaver med løsningsforslag

Skipstekniske tjenester (Sjømannskap 1)

Bord og stoler satt opp for spill.