Lage film av PowerPoint-presentasjon

Beskriving: 

Du kan enkelt gjøre PowerPoint-presentasjonen din om til en film med innleste lydkommentarer. Vedlagt presentasjon viser deg hvordan.

NB! LMS-ene våre er har ikke lagringskapasitet til at mange nå laster slike videoer opp i plattformene. Legg filmene på YouTube, Vimeo, Google Drive, OneDrive eller liknende steder - og del lenker med elevene.