La culture et les symboles en France, fransk

Beskriving: 

 

 Timer          Plan                                                      lenker og oppgaver

2 timer

Tema kultur/symboler
Elevene skal øve på uttale/intonasjon og deretter forberedre seg til fagsamtale om emnet
C'est quoi la culture française pour toi?

 

PLAN:

  1. Oppmøte Teams: 12:10 video, slå av lyd og bilde
  1. Plan for dagen og fremover
  2. Tema: les lieux emblématiques d'un pays, lese tekst sammen på video
  3. Gjøre oppgaver sammen og alene
  4. Bekrefte med "like" på melding i chatten/videomøte

 

 

Bruke Teams, Moava, Duolingo, lenker

Lese tekst og forstå:
les lieux emblématiques d'un pays: https://apprendre.tv5monde.com/fr/aides/cultures-les-lieux-emblematiques-dun-pays

Vanskeligere øvelse:
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b1-intermediaire/lhistoire-de-la-baguette

alternativ til vanskelig øvelse over:
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/vocabulaire-les-lieux-et-activites-touristiquesØve på å bruke Moava og lese et utdrag av til neste time: https://apprendre.tv5monde.com/fr/aides/cultures-les-lieux-emblematiques-dun-pays 


4 timer

La culture et les symboles

PLAN:

  1. Oppmøte Teams: slå av lyd og bilde
  2. Plan: uttale og ordtilfang
  3. Se film om franske symboler, svare underveis/se to gange
  4. Selvstendig arbeid om kultur, med fokus på innhold og uttale/intonasjon 
  5. Oppsummering med like/ time video/"likes" i Teams

Lekse: tekst øvd inn i f.eks. 

Moava.org , nivå 10 uttale

 

Høre/se: https://www.youtube.com/watch?v=R7h-3-GBJ_M uttale, gi uttrykk for egne meninger. 

Finne tekst og øve på intonasjon og uttale i Moava.org eller med lærer:
Tekst kan hentes innenfor fritt valgt emne fra Culture et traditions:
https://www.cia-france.fr/blog/culture-traditions-francaises/


Forberede samtale om emnet. 
 

Lære om uttale
Lære om kultur og franske symboler
Bruke program for å forbedre uttale, gjerne bruke autentisk tale eller sang

Forberede en fagsamtale om forberedt emne: C'est quoi la culture française pour toi?

Teams, lenker, moava,