Fagsamtale fremmedspråk, et eksempel fra fransk

Beskriving: 

Praktisk gjennomføring av fagsamtale med utvalgte 3 tema

 

1. Snakk litt uformelt om deg selv og dine interesser, forvent spørsmål

2. Hva lærte under utvekslingen med Frankrike? Sammenlign det du opplevde av fransk skole/kultur/samfunn med det norske (Evt. hva lærte du under........(fyll inn)

3. Deretter: snakk om ett eller flere kompetansemål du har jobbet med. Bruk lærestoff knyttet til vårt arbeid fra egen OneNote eller kilder om: kunst, nyheter, geografi, historie, frankofoniet, symboler eller annet. Skriv i OneNote eller kommuniser emnet med faglærer om du er usikker.

 

Kompetansemålene i fransk skal være fra Språk, kultur og samfunn og du vil også vurderes https://www.udir.no/kl06/FSP1-01/Hele/Kompetansemaal/fremmedsprak-niva-ii

 

Det er særlig disse kompetansemålene samt de under som vektlegges: 

  • delta i spontane samtaler om ulike temaer og aktuelle emner (se målene)

  • gi uttrykk for opplevelser, synspunkter og holdninger, ønsker og emosjoner (à mon avis, je pense que … , se under arbeidsark i OneNot)

  • kommunisere med god uttale og intonasjon (bruk moava.org. eller faglærer/annet)

  • tilpasse språkbruken til ulike kommunikasjonssituasjoner (vous, bonjour, voici mes sources, merci etc.)Ha gjerne med nyttige gloser du kan bruke i samtalen. Hent fra glosebanken din i OneNote. 

 

Samtalen gjøres i Teams, eller annet avtalt

Det er samtalen som er det essensielle, ikke en PowerPoint-presentasjon. Men det er fint med bilder/lyd/annet som kan hjelpe deg å beskrive/komme i gang/illustrere temaet ditt.

Unngå: PowerPoint med manus

 

Lag oppsett for fagsamtale, gjerne et delt dokument der elevene kan fylle inn på gitt klokkeslett. Jeg går for 15 minutter, i og med at jeg allerede har hatt en prat om familie med alle mine.


Tirsdag 12.

08:00
08:15
08:30


Torsdag 14.

12:15

12:35

12:50 

13:05
13:25
13:40
15:30

Fredag 15.
09:30
09:45

10:00
10:20

Mandag 18.
10:45

11.30

11:45

Tirsdag 19.

08:00

08:15
08:30

Onsdag

11:00

 

Elevene skal reflektere over vårt samarbeid med en fransk skole vi har utveksling med. Et annet forslag til refleksjon, er å reflektere over hva de har lært om Frankrike generelt, og fransk spesielt. En tredje kan være å reflektere omkring deler av presentasjonen sin, som å gi uttrykk for egne opplevelser i møte med kunst/annet. 

 

Arbeid vil bli vurdert etter følgende kompetansemål, se vedlegg over. 

Delingsdokument for oppsett til samtale

Teams-rom til gjennomføring av individuelle samtaler

Evnen til å dele og forklare, må gjennomgås med elevene først hvordan dele skjerm

Gjennomgått hvordan gi uttrykk for egne opplevelser i møte med kultur, språk/samfunn  f.eks. beskrive kunstverk, se lenke over

Rådgivning underveis 

Gi rom for frihet, og vi høster dobbelt.