Biuretreaksjon

Animasjon av biuretreaksjon. Kjemisk påvisning av proteiner i matvarer.

Biuretreaksjon