Den femte basisferdighet

Det er synd at det ikke finnes noen opplagte kompetansemål som kan knyttes til denne flotte produksjonen.

Senter for IKT i utdanningen - Den femte basisferdighet