Utledning av formlene for totalmotstand i en enkel serie- og parallellkrets

I denne videoen vises det hvordan man kommer fram til formelen for totalmotstanden i en serie- og parallellkrets som består av ohmske motstander.

R-total serie parallell