Matematikk R2 Multiplikasjon av en vektor med et tall