Lineære likningssett

En gjennomgang av lineære likningssett både grafisk og ved regning.