Proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser

Teori og eksempler gjennomgåes.