GEOGRAFI: Hans Rosling om global befolkningsutvikling

Hans Rosling, svensk professor i internasjonal helse, holder et informativt, pedagogisk og underholdene foredrag med tittelen Don't Panic – The Truth About Population, som tar for seg den globale befolkningsutviklingen de neste 100 årene.

Hans Rosling's Yardstick of Wealth - Don't Panic - The Truth About Population - BBC Two