Hvordan sette opp en kahoot?

Hvordan sette opp en kahoot?

Hvordan sette opp og bruke en kahoot til undervisning i språk og samfunnsfag? Her er en enkel illustrasjon på hvordan du går fram for å ta i bruk kahoot for første gang. Skulle det være spørsmål, ta gjerne kontakt på bellrui@gmail.com

Hvordan sette opp en kahoot?