Measuring the universe

Fin animasjon om måling av avstander og ulike målemetoder. Passer både i matematikk og i naturfag og fysikk.

Measuring the Universe