Massemedier og påvirkning - påvirk selv!

 Innledning | Historisk blikk | Påvirk selv! | Vold | Trend; parodi | Identitet | 24

Se disse to filmene "Hva jeg syns" Episode I: Vigrid sammen med elevene.
Vigrid, det siste oppgjør

De er laget av en ung antirasist, som vil avsløre Vigrids retorikk på ulike måter. Filmen har fått svært mange visninger på YouTube, og spørsmålet er hvor effektiv denne måten å drive påvirkning er i forhold til å skrive leserinnlegg osv.
Hva synes elevene?

Se hvordan Vigrid og Nasjonaldemokratene selv framstiller seg og sin sak.
Hvilke virkemidler bruker de for å fremme sine synspunkt?

La elevene søke etter andre videoer på YouTube som først og fremst skal påvirke.
Hvilke saker dreier det seg om, og hvordan lykkes de etter elevenes mening?

Diskuter med elevene hvordan ville de selv ville laget en video for å påvirke!

Her er mer stoff om Web2.0 og mulighetene for brukerne til selv å produsere på nettet(Mediana)