Massemedier og påvirkning - identitet

Innledning | Historisk blikk | Påvirk selv! | Vold | Trend; parodi | Identitet | 24

frusmith.jpg

Identitet og gruppetilhørighet

For ungdom er det spesielt viktig å tilhøre en gruppe, kunne identifisere seg med personer eller grupperinger som tilfører trygghet eller forsterker et (positivt) selvbilde. Det er ulike måter å ta dette opp i undervisningen. Noen gjør det gjennom reklamen og det selvbildet reklame gir ungdom.

Hvis en samtidig å se litt historisk på temaet, kan en f eks la elevene se nærmere på kampanjer som er blitt kjørt de siste tiårene spesielt rettet mot kvinner og ungdom. På nittitallet hadde H&M en landsomfattende plakatkampanje med glamourmodellen Pamela Anderson som frontfigur. Hun ble avbildet i diverse lettkledte posisjoner på svære reklameplakater i utemiljøet, og det førte til en intens debatt om hvordan en skulle forholde seg til dette.

La elevene sette seg inn i det som skjedde, og la dem uttrykke sitt syn på slike kampanjer. Nedenfor er det en del pekere til emnet.

La dem også lese denne artikkelen og se dette bildet; hva synes de?

Kroppen min

Filmskaperen Margreth Olin laget en dokumentarfilm om kropp og kroppfiksering.
Filmen "Kroppen min" provoserte mange, men satte også i gang en viktig debatt.
La elevene sette seg inn i problemstillingene knyttet opp mot filmen!

Hva synes de om disse to ulike framstillingene av kvinnekroppen?
Marianne | Margreth

Mer stoff om Marianne| Margreth

Eller hva med dette bildet av Alicia? Kunst, spekulasjon eller bare reklame?

Nettressurser

Hele historien om Anna Nicole Smith

Anna Nicole funnet død

Få reklamekampanjer har vært så elsket og hatet som Hennes & Mauritz'. Men husker du alle modellene?

Julens hete H&M-modell

Markedsføring og etikk

La Mote-plakater får ungdom til å se rødt

Madonna-kaos på H&M

Nakenhet uten tenning

Spørsmål for sosialister: H&M-plakater: Symptom eller årsak?

 

Marianne og Margreth

En samleside med artikler og stoff knyttet opp mot filmen "Kroppen min" av Margreth Olin (Speranza film)

Tilsvarende side om "Ungdommens råskap"