Hva gjør et gruppearbeid godt? – Vurder påstandene

Beskriving: 

Studer påstandene og flytt fem av dem opp i boksen for «5 på topp». Merk at det er ingen fasit her. Målet er at dere, gjerne i grupper, skal drøfte dere fram til en prioritering.