Search page

The search found 1 result in 0.048 seconds.

Søkeresultat

  1. profesjonalitet i ulike yrker

    bilder beskriver de ulike yrkene elevene kan velge fra VG1 HO. Bildene skrives ut og henges opp i klasserommet. Så kan elevene gå fra bilde til bilde og skrive under bildet hva de mener er en profesjonell yrkesutøver i de ulike yrkene. Det de skriver brukes som grunnlag for diskusjon i plenum. Bildene er sakset fra google

    elljoh@ostfoldfk.no - 17.10.2019 - 23:04