Search page

The search found 1 result in 0.046 seconds.

Søkeresultat

  1. Vannrakett med måling av akselerasjon (ev. med modellering av luftmotstand)

    Dette opplegget går ut på at elevene skal konkurrere om å bygge den beste vannraketten. Elevene bygger sine egne vannraketter med utgangspunkt i plastflasker og programmerte en BBC micro:bit til å måle akselerasjonen til vannraketten. Deretter måler de, vurderer målingene og går tilbake til tegnebrettet for å gjøre eventuelle forbedringer. Målet var å bygge den vannraketten som oppnår størst akselerasjon.

    ellen.egeland.flo@mailand.vgs.no - 29.10.2017 - 20:09