Search page

The search found 1 result in 0.051 seconds.

Søkeresultat

  1. Manuell Vedkløyver for TIP

    Elevene skal lære å  planlegge og produsere en vedkløyver, som innebærer opplæring og bruk av verktøy som: måleutstyr, båndsag, båndsliper, håndholdt slipeutstyr, søyleboremaskin, valse\bøye utstyr. Samt arbeidsoperasjoner som: varmt arbeid, derunder sveising og  bruk av plasmaskjærer / skjærebrenner.

    Manuell vedkløyver lakkeres kreativt av elevene etter sammenstilling.

    Det er et mål at elevene skal lage en vedkløyver hver, og denne skal vurderes med karakter og eller muntlig tilbakemelding.

    adneostebrot@gmail.com - 08.03.2018 - 18:49