Search page

The search found 1 result in 0.046 seconds.

Søkeresultat

  1. to be (am - are - is)

    Oppgavene gir trening i å bruke verbet to be riktig i presens(nåtid). Veldig enkle setninger.

    jbkje@solaskolen.net - 03.10.2018 - 17:19