Search page

Søket fant 2 resultat in 0.047 sekundar.

Søkeresultat

  1. Sterke verb i presens

    I denne oppgåva skal de få trene på tyske uregelrette verb i presens. Lykke til!

    thomas.gregersen@nfk.no - 16.03.2020 - 13:06

  2. Akkusativpreposisjoner

    Fyll inn den bestemte artikkelen i lukene under. Øving på akksuativpreposisjoner.

    thomas.gregersen@nfk.no - 30.03.2020 - 20:13