Search page

The search found 1 result in 0.058 seconds.

Søkeresultat

  1. Oppgaver i kostands- og nytteverdi

    IKT-service vg2

    Fagområde: Virksomhetsstøtte.

    Tre oppgaver i Kost-nytte analyser

    - starter med en enkel oppgave for å øve på tankegangen

    - deretter en like enkel oppgave som er IKT relatert

    - siste oppgave er en gruppeoppgave som ermer omfattende og inkluderer kostnadsberegning

    Enjoy!

    grrian - 15.08.2014 - 14:46