Search page

The search found 1 result in 0.046 seconds.

Søkeresultat

  1. Glidere med GeoGebra

    Jeg viser her hvordan du kan bruke glidere til å ekseperimentere med funksjoner på. Jeg tar for meg et eksempel med funksjoner av typen y=ax+b og utforsker disse funksjonene for ulike verdier a og b.

    Tor Espen Kristensen - 08.02.2011 - 10:52