Search page

The search found 1 result in 0.048 seconds.

Søkeresultat

  1. Målenøyaktighet og valg av rett måleverktøy

    Målenøyaktighet og vurdering av måleverktøy. Regner med måleusikkerhet, omgjøring av enheter, målestokk og formler. Med utgangspunkt i forskjellig måleutstyr vurderes hensiktsmessigheten til forskjellige måleoppdrag. Det skal vurderes nøyaktigheten til verktøyet. En sammenlikner måleutstyr fra forskjellige produsenter. Måleusikkerheten beregnes. Elevene skal være i stand til å vurdere og velge hvilket verktøy som er hensiktsmessig til en konkret oppgave og nøyaktigheten av det.

    Gisle Lømo Stensvold - 08.02.2016 - 14:21