Search page

The search found 1 result in 0.047 seconds.

Søkeresultat

  1. Synonymer

    Denne oppgaven handler om å finne andre forklaringer og synonymer for en rekke ord. Noen av ordene kjenner du fra før, mens andre er mindre vanlige i dagligtalen. Her har du mulighet til å teste og utvide ordforrådet ditt.

     Kryss av for de riktige synonymene. Det kan være flere riktige alternativer.

     Husk at vi utvider ordforrådet vårt blant annet ved å lese skjønnlitteratur! 

    Helga Tryggvason Vorren - 21.04.2015 - 15:11