Search page

The search found 1 result in 0.049 seconds.

Søkeresultat

  1. Gjennomgang av SLA, UC og OLA

    Dette er en introduksjon til avtaleforhold, tjenestekvalitet og leveranseavtale. Introduksjonen illustrerer hvordan tjenestekvalitet og tjenestenivå må dokumenteres og hvilken sammenheng de har.

    Vegard Rydh - 18.02.2016 - 11:42