Search page

The search found 1 result in 0.049 seconds.

Søkeresultat

  1. FYR-opplegg for restaurant og matfag vg1 - lesestrategier og skrei

    I dette FYR-opplegget til bruk i norsk og rm vg1, er det ment at elevene skal bli mer bevisste på, og oppøve sine lesestrategier, samtidig som de lærer om skreien, både teoretisk og praktisk.

    Opplegget ender opp i to ulike vurderinger. Den ene er et hefte eller en brosjyre med fakta om skreien, den andre er en ferdig tilberedt skreirett. Både programfaglærer og norsklærer setter karakter på begge. 

    annahaugflyen@gmail.com - 08.02.2015 - 23:07