Search page

The search found 1 result in 0.048 seconds.

Søkeresultat

  1. Tverrfaglig heldagsprøve for vg1 service og samferd

    Forslag til terminprøve i programfag. Gruppeoppgave på samme måte som eksamen på vg2.  To dager til oppgaveløsning og forberedelse av presentasjonen.  Tredje dag til presentasjon og muntlig høring av hver enkelt elev.  Oppgaven er litt enklere enn for vg2 siden det står ganske klart hva elevene skal gjøre samt hvilke kompetansemål som er aktuelle.

    linda.arleen.hansen@arendal.vgs.no - 29.04.2015 - 15:53