Search page

The search found 1 result in 0.05 seconds.

Søkeresultat

  1. Syria - stille før stormen

    Med det krigsherjete Libanon i vest, det sammenbrutte Irak i øst og med de to erkefiendene Iran og Israel på hver sin side ligger Syria i skjæringspunktet for flere av Midtøstens mest akutte konflikter. Tross urolige omgivelser har landet under Asadfamiliens ledelse vært påfallende politisk stabilt. Men det ytre og indre presset øker. Bashar al-Asad har tunge uværsskyer i sikte.

    Les mer om hva Kjetil Selvik skriver om dette konfliktområdet i "Hvor Hender Det?"

    Leonhard Vårdal - 12.11.2013 - 13:27